Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op het bezoek aan en gebruik van deze website van AMVJ-Martinus. Door het gebruik van onze website gaat u akkoord met de toepasselijkheid ervan.
De redactie van deze site betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan.
AMVJ-Martinus aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Bezoekers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op de site aangeboden informatie.
De webredactie is het niet noodzakelijkerwijs eens met de opvattingen in artikelen van derden. De informatie op deze website kan zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.
Deze website bevat links naar externe internetpagina's. AMVJ-Martinus is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina's waarnaar op deze website een link is opgenomen of van internetpagina's waarop een link is opgenomen naar deze website.
De op deze site gebruikte beeldmerken en logo's zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren. Het auteursrecht op deze website berust bij de beheerder van deze site of bij derden die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook van (beeld)materiaal van derden is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door de rechthebbende. Voor zover de informatie van AMVJ-Martinus afkomstig is, mogen bezoekers de website en de informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan.
Voor vragen betreffende de informatie op deze website kunt u contact opnemen met de redactie ( info@amvjmartinus.nl).
Deze Disclaimer is uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze Disclaimer ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Copyright © 2022 | AMVJ-MARTINUS. All Rights Reserved.

Disclaimer